Forside

Med baggrund i en juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet og en solid erfaring som advokat med særlig vægt på erhvervsretlige problemstillinger såsom rets- og voldgiftssager, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde – og med særlig interesse for sidstnævnte – mener jeg at have de bedste muligheder for at tilbyde lokale virksomheder en kvalificeret virksomhedsrådgivning – og ud fra en værdiskabende målsætning.

Et frugtbart og værdiskabende bestyrelsesarbejde kræver imidlertid en gensidig indsats, hvor gensidig tillid, nærvær og kvalitet i samarbejdet er i højsædet – og hvor virksomhedens mål og strategier er et konstante fokusområder. Dermed får bestyrelsesmøderne karakter af en løbende sparring med virksomhedens daglige ledelse og ikke blot en række statusmøder.

Kontakt undertegnede for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en sådan sparring.