Bestyrelsesarbejde

Med en alsidig erfaring som erhvervsadvokat tilbyder jeg dig og din virksomhed strategisk rådgivning, på bestyrelsesplan, målrettet din virksomheds behov.

De særlige fokusområder for bestyrelsesarbejdet nedfældes i en særskilt kontrakt og med en beskrivelse af virksomhedens strategi og mål tillige med en beskrivelse af de opgaver, der henhører under bestyrelsens ansvar og kompetence.

Som bestyrelsesmedlem yder jeg dig og din virksomhed en løbende sparring med henblik på at den for virksomheden fastlagte strategi og de for virksomhedens udvikling opstillede mål realiseres. Dette sker i forbindelse med regelmæssige bestyrelsesmøder og ad hoc, hvor du og virksomheden står overfor at skulle træffe væsentlige beslutninger, indgå en kontrakt eller lignende.

Målsætningen for bestyrelsesarbejdet er en kvalificeret, relevant og rettidig sparring, med det mål at udvikle virksomheden og udnytte det indtjeningspotentiale maksimalt, der knytter sig til virksomhedens idegrundlag og produktsortiment.

 

Virksomhedsrådgivning er vigtig sparring i det daglige – læs mere her.