Strategi

Hvad er virksomhedens strategi? Det burde ikke være et relevant spørgsmål, fordi den er altafgørende for virksomhedens udvikling!

Derfor bør virksomhedens strategi være et løbende fokusområde, men det er den ikke altid. I den travle hverdag mistes fokus ofte og en ikke rentabel produktion eller produktionslinie bliver ikke stoppet – eller nye udviklingsmuligheder bliver ikke udnyttet. Hvorfor?

Typpisk fordi den daglige ledelse ikke har en kvalificeret sparring, eller fordi der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål til de daglige rutiner, produktvalg, produktionsmetoder, valg af samhandels- eller samarbejdspartnere.

Hjælp til valg af den rigtige virksomhedsstrategi og fastholdelsen heraf opnår du ved valg af den rigtige bestyrelse – jeg anbefaler mig som bestyrelsesformand eller menigt bestyrelsesmedlem i din virksomhed. Min baggrund er en alsidig og solid erfaring som erhvervsadvokat og som rådgiver for mindre og mellem store virksomheder.

 

Sammensæt den rigtige bestyrelse og få mere strategisk hjælp – læs mere her.