Hvidvaskloven

Som advokat er jeg omfattet af hvidvaskloven, lovbekendtgørelse nr. 316 af 11.03. 2022, om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Efter hvidvasklovens regler skal en advokat i sager, omfatter heraf, sikre sig en ny klients identitet, i form af en kopi af kørekort og sundhedskort eller lignende identifikation – en overtrædelse er bødesanktioneret. Derfor vil du normalt blive bedt om sådan legitimation.
 
Det gælder således:

  • Bistand ved køb og salg af fast ejendom
  • Bistand ved virksomhedsoverdragelser
  • Bistand ved andre sager, hvor en advokat bistår ved finansielle transaktioner

Som advokat, omfattet af hvidvaskloven, har jeg i overensstemmelse med lovens bestemmelser udarbejdet særlige politikker og forretningsgange samt særlige metoder til en risikovurdering, og som er godkendt af Advokatsamfundet som tilsynsmyndighed. Enhver klient kan rekvirere nærmere oplysninger herom.


Horsens, den 01.04.2022
Johan Ladegaard, Advokat (H)