Virksomhedsrådgivning

Som erfaren erhvervsadvokat har jeg et grundigt kendskab til de problemer, der rammer alle virksomheder, store såvel som små, veletablerede såvel som nyetablerede, velfunderede såvel som tyndt kapitaliserede og tilbyder dig en konkret, kvalificeret og  relevant rådgivning, som du kan trække på i bestyrelseslokalet og udenfor, når som helst problemet opstår  – eller i situationer, hvor du blot ønsker sparring i en situation, hvor du er i tvivl eller usikker med hensyn til en beslutning, som du netop står over for at skulle træffe, med heraf følgende konsekvenser for din og virksomhedens velfærd.

 

Advokat Johan Ladegaard har en stærk profil til virksomhedsrådgivning og bestyrelsesarbejde – se den her.