Advokat Johan Ladegaard

Jeg er jurist fra Aarhus Universitet og fik beskikkelse som advokat i 1975, møderet for Landsretten i 1977 og møderet for Højesteret i 1983.

Har været medstifter af og medindehaver af Horsens største advokatvirksomhed, Ladegaard, Rasmussen & Partnere. Siden 2013 selvstændig.

Jeg har primært beskæftiget mig med sager af erhvervsretlig karakter, så som rets- og voldgiftssager, insolvensret, herunder rekonstruktion af virksomheder, selskabsret, virksomhedsoverdragelser, generationskifter, virksomhedsrådgivning samt bestyrelsesarbejde.

 

Mine kontaktoplysninger finder du lige her.