Honorar

Honorar for ydet advokatrådgivning

Honorar for ydet juridisk rådgivning beregnes på grundlag af anvendt tid og normale timesatser for branchen, efter arbejdsopgavens kompleksitet, minimum kr. 1.790/ kr. 2.238 (inkl. moms) pr. advokattime og maksimalt kr. 2.200/kr. 2.750 (inkl. moms) pr. advokattime, hvortil kommer evt. udlæg til retsafgifter og lignende offentlige gebyrer.

I sager, hvor ansøgeren er forbruger, og hvor bistanden typisk vil være standardiseret og på forhånd beregnelig, så som ved ejendomshandler, oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter og lignende, vil der normalt kunne estimeres og gives tilsagn om et fast honorar på forhånd – eller dog estimeres en forventet beløbsramme.

Horsens, den 01.04.2022
Johan Ladegaard, Advokat (H)